čtvrtek, 18. července 2019

Kde nás najdete?

mapa

Borelióza - kontroverzní strašák

Často jsme v ordinaci konfrontováni se situací, kdy je klient přesvědčen o tom, jak záslužné je nechat svého psa naočkovat proti borelióze - a my mu to "nepochopitelně" rozmlouváme. Pokusím se nastínit pár poznatků, které nás k odmítavému postoji k této vakcinaci vedou.

Borelióza je bakteriální onemocnění, které lidé znají jako příčinu nejrůznějších vážných zdravotních komplikací. U psů v našem evropském regionu je situace taková, že skutečně klinicky významné onemocnění bývá zaznamenáno jen sporadicky, drtivá většina infekcí borreliemi proběhne subklinicky, bezpříznakově.

Borrelie jsou poměrně často se vyskytující bakterie přenášené především klíšťaty. Velká část psí populace se někdy s těmito bakteriemi seklttkala, aniž to u nich vyvolalo jakékoliv onemocnění. Výskyt protilátek v krvi dokládá kontakt jedince s borreliemi, tento nález ale není důkazem, že za probíhající potíže může borelióza. Problém bývá někde jinde - pro neznalost této problematiky a také jednoduchost vyšetření na "boreliózu" se často vyřkne závěr, že pes onemocněl boreliózou, aniž se kriticky zhodnotí ostatní (hůře diagnostikovatelné, ale pravděpodobnější) možné příčiny zdravotních potíží.

U psů prakticky neexistuje nervová forma a kožní projevy boreliózy tak jako u lidí, popisovanými příznaky jsou hlavně kulhání, bolestivost kloubů a svalů, letargie, nechutenství. Takovéto symptomy se mohou vyskytovat i při nejrůznějších ortopedických onemocněních a také u málo známé a přehlížené anaplazmózy, která je taktéž přenášená klíšťaty - ukazuje se, že za velkou částí dříve předpokládaných "typických případů boreliózy", stojí právě anaplazmóza.

Pokud už by se vyskytl klinicky zjevný případ boreliózy, pak by byl velmi dobře řešitelný antibiotiky, shodou okolností stejnými, která jsou používána při anaplazmóze.

vakcinaceJe potřeba zmínit, že stejně jako jakákoliv vakcinace, má i ta proti borelióze svá rizika, od klasických postvakcinačních reakcí až po vznik zánětu ledvin (glomerulonefritis). U každého očkování by mělo být zváženo reálné riziko vzniku onemocnění a  přínos vakcinace v porovnání s jejími riziky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že by naše pozornost měla směřovat spíš k prevenci před napadením klíšťaty (repelentní spot-on přípravky, antiparazitární obojky), než k rutinnímu používání vakcíny, jejíž smysl je více než sporný. Pravdou je, že takový názor bude v menšině, ekonomické zájmy farmaceutických firem motivují spíš k větší spotřebě vakcín než k takovéto osvětě.