čtvrtek, 18. července 2019

Kde nás najdete?

mapa

Cestovní pasy

Víte, že od 1. října 2004 musí mít Váš pes a kočka pro cestování svůj vlastní pas?

europasPodle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 je pro cestování se zájmovými zvířaty nezbytný mezinárodní průkaz pro malá zvířata - "pas" - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které je přiděleno Státní veterinární správou ČR.

Zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří proti vzteklině. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR byla do 1. července 2008 povinnost každoročního přeočkování vztekliny bez ohledu na typ použité vakcíny, nyní se již revakcinační interval řídí příbalovým letákem konkrétní očkovací látky (většinou 1 - 3 roky).


Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař.

Více informací naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR