čtvrtek, 18. července 2019

Kde nás najdete?

mapa

Vakcinace psů a koček

Vakcinace neboli očkování je nezbytnou součástí protiinfekčních opatření v chovech psů a koček, jejímž cílem je navození dostatečné obranyschopnosti a zamezení vzniku konkrétní infekční choroby.

Předpokladem úspěšné aktivní imunizace (=vakcinace) je správně vyrobená vakcína, vhodné vakcinační schéma, ale i schopnost jedince odpovědět na danou očkovací látku.

Běžně by se s očkováním mělo začínat od 8 týdnů věku, v případě zvýšeného rizika nákazy (špatné chovatelské podmínky, nedostatečný příjem mleziva od matky apod.) je možné vakcinovat už v 6 týdnech.

Každou vakcínu (až na některé výjimky jako je např. vzteklina) je při prvotním očkování potřeba aplikovat několikrát, a to v intervalu 3 – 4 týdnů. Celá série by u štěňat a koťat měla být završena ve 14 týdnech věku, kdy je již imunitní systém schopen adekvátní odpovědi na danou očkovací látku.

Vakcinace proti vzteklině se provádí od 3 měsíců věku, buď při posledním očkování spolu s ostaními chorobami, anebo samostatně minimálně 3 týdny od předchozí vakcinace.

 

PSI

Mezi nemoci, proti kterým je doporučitelné očkovat, patří parvoviróza, psinka a infekční zánět jater. V Česku se přeočkování těchto chorob provádí většinou každoročně, v některých západních zemích se již přešlo na tříletý revakcinační interval (výzkumy ukazují, že i tak je chráněnost dostatečná). Naše pracoviště se řídí nejmodernějšími trendy ve veterinární imunologii, a proto tyto choroby u dospělých psů revakcinujeme jen jednou za tři roky (pokud prvotní očkování ve štěněcím věku bylo provedeno správně a proběhla tzv. boosterová vakcinace rok po primovakcinaci).

U leptospirózy se doporučuje přeočkování 1x ročně, u psů pohybujících se více v přírodě raději 1x za 7-9 měsíců.

Vzteklina se v České republice u psů revakcinuje v intervalu, který je uveden v příbalovém letáku použité očkovací látky, nejčastěji po 1 - 3 letech, toto očkování je ze zákona povinné.

Novinky v očkovacím schématu u psů

K vakcínám, které se u nás neočkují zcela rutinně, patří:

 • psincový kašel s intranazální aplikací (očkovací látka se vstříkne přímo do nozder a navodí dobrou lokální imunitu) – doporučujeme v případě vyššího rizika nákazy,

 • borelióza – nedoporučujeme, klinicky významná forma tohoto onemocnění je totiž u psů naprosto vzácná a navíc snadno léčitelná, vhodnější prevencí před nemocemi přenášenými klíšťaty jsou repelentní přípravky ve formě spot-on nebo obojků,

 • koronaviróza – nedoporučujeme, účinek vakcíny je sporný a navíc tato nemoc nezpůsobuje závažnější problémy u psů starších 6 týdnů,

 • dermatofytóza – očkování proti plísním nedoporučujeme až na výjimečné případy, a to jedině v kombinaci s dalšími léčebnými opatřeními,

 • tetanus – sporadické onemocnění, vakcinaci doporučujeme při zvýšeném riziku infekce,

 • giardióza – střevní parazitární onemocnění způsobované prvoky, očkování doporučujeme v indikovaných případech,

 • herpesviróza - vakcína může snížit riziko potratu, před očkováním by se měla fena vyšetřit na přítomnost protilátek.

 

KOČKY

U koček je vhodné očkovat minimálně proti původcům rinotracheitidy, kalicivirózy a panleukopenie. Doporučitelné, zvláště u koťat, je i doplnění o chlamydiózu. Po roce od primovakcinace by se mělo provést tzv. boosterové očkování, další vakcinace probíhají každoročně.

Vakcinace proti vzteklině je doporučitelná u všech venkovních koček, a to aspoň jednou za 3 roky. Pokud žije kočka jen v bytě a nepřichází do kontaktu s jinými zvířaty, pak očkování proti vzteklině ztrácí opodstatnění.

U rizikových skupin je doporučitelná i vakcinace proti virové leukémii koček (FeLV), podmínkou je předchozí vyšetření krve na přítomnost protilátek.

O vakcinaci proti infekčnímu zánětu pobřišnice (FIP) lze uvést, že vakcína je bezpečná a zvířeti neublíží, ale není efektivní u již nakažených koček střevní formou viru (pokud zvíře onemocní FIP po vakcinaci, pravděpodobně již před vakcinací probíhala střevní forma infekce).


Závěrem:

 • před očkováním je vždy nutné zvíře zběžně vyšetřit - vakcinovat psa či kočku je totiž možné pouze za předpokladu, že je úplně v pořádku a neprojevuje žádné známky onemocnění či změny zdravotního stavu - pokud by zvíře mělo nějaký zdravotní problém, vakcinace by nemusela mít dostatečnou odezvu a navíc by mohla stav zvířete ještě zhoršit,
 • doporučitelné je předchozí odčervení 10 – 14 dní před vakcinací,
 • po provedeném očkování chraňte zvířata před nadměrnou fyzickou námahou, před prochladnutím či přehřátím, stresem a nenechte je po očkování bez dozoru; projevy případné závažné alergické reakce nastupují zpravidla do několika desítek minut po aplikaci,
 • pokud se objeví příznaky alergické reakce (nejčastěji otoky na hlavě, kožní vyrážka, neklid, zvýšené slinění, zrychlené dýchání), kontaktujte svého veterináře nebo jej s pacientem urychleně navštivte.