čtvrtek, 18. července 2019

Kde nás najdete?

mapa

Hnisavý zánět dělohy
1
Chirurgické řešení hnisavého zánětu dělohy patří na naší klinice k velmi častým zákrokům. O příčinách tohoto onemocnění se více dočtete v článcích Pyometra, Medikamentózní přerušení gravidity a Hormonální antikoncepce.
Po premedikaci (uklidňující léky, opiáty, antibiotika apod.) a oholení operačního pole se pacient napojí na anesteziologický přístroj. Příprava k operaci pokračuje umytím operačního pole dezinfekčním mýdlem, následnou další dezinfekcí a zakrytím pacienta sterilními rouškami.
2
Na fotografii vidíte napojení pacienta na anesteziologický přístroj, infúzní pumpu a EKG.

Inhalační narkóza s použitím látky zvané isofluran patří ve veterinární medicíně k těm nejšetrnějším a nejbezpečnějším.

Během zákroku jsou u operace vždy tři lidé - operatér, asistent a anesteziolog (toho na fotografiích neuvidíte, protože je to právě on, kdo kromě vedení anestezie a monitoringu pacienta obstarává fotodokumentaci z operací.

 

 

3-

Permanentní záznam EKG je důležitou součástí sledování životních funcí pacienta při anestezii.
4-

 


Vlastní zákrok začíná kožním řezem (od pupku směrem k pánvi), odpreparováním podkoží a rozstřižením břišní stěny.

 

 
6

 


Vybavení dělohy je třeba provést velmi opatrně vzhledem ke křehké a ochablé děložní stěně a riziku jejího prasknutí.

 


7

 


Chirurgické řešení hnisavého zánětu dělohy představuje ovariohysterektomii, tzn. odstranění vaječníků a celé dělohy.

Pro lepší vybavení vaječníku do operační rány musíme přepálit závěsný vaz elektrokauterem.

8

 


Vaječník a cévy, které ho zásobují krví, musíme dvojitě podvázat, aby mohl být vaječník bezpečně odstraněn a nedošlo přitom k vykrvácení.

 

9

 Podvázaný vaječník odstřihneme a zkontrolujeme případné krvácení.

 


10
Tupou preparací přerušujeme široký děložní vaz směrem od vaječníku k děložnímu krčku, abychom uvolnili děložní roh.

Celý postup zopakujeme i s druhostranným vaječníkem a děložním rohem.

11

 


Abychom mohli z břišní dutiny dělohu vyjmout, musíme ještě podvázat děložní krček (navazuje na pochvu) a přilehlé cévy.
V krčku pak dělohu odstřihneme, zkonrolujeme případné krvácení, sliznici pahýlu vystříháme, vydezinfikujeme a pahýl pak přešijeme.

 


12

 


Zde vidíte vyjmutou dělohu s vaječníky. Děložní krček je vlevo v místě přichyceného nástroje, vaječníky jsou napravo na konci děložních rohů.
Vejcovody spojující vaječníky a děložní rohy zde nejsou vzhledem ke své miniaturní velikosti viditelné.
13Ránu uzavíráme ve třech vrstvách. Nejprve důkladně sešijeme břišní stěnu. Pokud by sešití nebylo provedeno správně anebo došlo k selhání hojení břišní stěny, mohlo by dojít ke vzniku kýly.

 


14

 
Pro správné hojení je důležité i pečlivé vyšití podkoží.

 

15

 

 


Nakonec se sešije kůže.

 

16Ránu překryjeme tekutým obvazem, pacienta z narkózy probudíme a na potřebnou dobu ho ještě necháme na hospitalizaci. Při propouštění domů ho vybavíme kromě antibiotik a analgetik i ochranným límcem. Ten zabrání olizovaní rány, které by hojení komplikovalo.