čtvrtek, 18. července 2019

Kde nás najdete?

mapa

Torze žaludku

Dilatace a volvulus žaludku (neboli torze) je perakutní a život ohrožující stav, při kterém dojde k přetočení žaludku, jeho přeplnění plynem a k šokovému stavu. Tento problém se vyskytuje především u velkých plemen s hlubokým hrudníkem. Pokud není včas odhalen a adekvátně řešen, dochází během několika málo hodin k úhynu.

1


Většinou majitel u psa pozoruje nervozitu, projevy bolesti, neproduktivní pokusy o zvracení a zvětšování objemu břicha.

Klinické vyšetření doplníme o rentgen břicha, abychom vyloučili pouhé "nafouknutí žaludku bez jeho přetočení" - to by řešilo konzervativně. V případě, kdy jsou na RTG známky přetočení žaludku, je nezbytné provést co nejdříve operaci.

2

 
Po odpuštění plynu tlustou a dlouhou jehlou přes stěnu břišní, po stabilizaci oběhu infúzními roztoky a aplikaci antibiotik se přistupuje k vlastnímu operačnímu zákroku.

 

3

 Žaludek se částečně vybaví do operační rány. Před jeho navrácením do správné polohy se musí jeho obsah vyprázdnit. Plyn se vypustí vpichem jehly do žaludku, zbytky krmiva se vypláchnou žaludeční sondou.

 

4

 

Téměř vodorovně probíhající hadice je součástí dýchacího okruhu anesteziologického přístroje - tudy vedou anestetické plyny k pacientovi a vydechovaný vzduch je odváděn směrem od pacienta.

Svislá hadice je žaludeční sonda - přes ní je žaludek několikrát propláchnut vlažnou vodou, aby v něm nezůstaly zbytky potravy.

 


5

 

Jen v případě, že nelze zbytky krmiva vypláchnout ze žaludku sondou, musí se žaludek otevřít řezem a vyprázdnit obsah přes tento otvor.

Když je žaludek prázdný, vrátíme ho zpět do fyziologické polohy a zkontrolujeme jeho stěnu, jestli není na nějakém místě poškozena odúmrtí.

 

6

 


Aby nedošlo k opakovanému přetočení žaludku i v budoucnu, provádí se tzv. gastropexe, kterou se zafixuje žaludek k břišní stěně.

Na vrátníkové části žaludku se provede hluboký (nikoliv ale úplně perforující) řez dlouhý 3 cm.

 

8
Obdobný řez uděláme do břišní stěny v oblasti jedenáctého mezižeberního prostoru.

 

 

9

 

Obě řezné rány se spojí nevstřebatelným šicím materiálem, který žaludek fixuje k břišní stěně do té doby, než se zde vytvoří pevný srůst.

 


10

 

 

 

Břišní stěna se sešije vstřebatelným materiálem.

 


11

 

 

Důležité je i pečlivé vyšití podkoží.

 


12

 

Nakonec se sešije kůže.

Po operaci si pacienta necháváme ještě minimálně 24 hodin na hospitalizaci, kde jsou mu podávány kontinuálně infúze a je pravidelně monitorován.